Контакт подаци

 

OSNOVNI SUD U BEČEJU

Glavna br.6

21220 Bečej

 

Telefon: 021/6911-750
Faks: 021/6911-750

 

E-mail: uprava@bc.os.sud.rs