Уверења

Уверења

Основни суд у Бечеју издаје уверења да против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага.

Уверења се издају према службеним евиденцијама основних и виших судова као и основних и виших јавних тужилаштава.

 

Ова уверења се издају сваког радног дана у периоду од 8:00-14:30 часова у згради Основног суда у Бечеју у канцеларији бр. 1.

Уверења се издају у року од 8 радна дана од дана предаје захтева.

Потребна документација за уверење:

- попуњен образац захтева

- доказ о плаћеној судској такси у износу од 190,00 динарана.